Rusmir Mahmutćehajić

Русмир Махмутќехаиќ е професор по физика, а предава и феноменологија на светот. Беше еден од водечките босанско-херцеговски дисиденти, а од 1991 до 1993 е потпретседател на владата на БиХ. Во 1993 поднесува оставка. Сега е претседател на невладината организација Форум Босна, која ги собира водечките интелектуалци на БиХ, заради јакнење на Босна како демократска држава.

Автор е на повеќе статии и книги: “The Genocide against the Bosnian Muslims” (Sarajevo, 1991); “Živa Bosna: politički eseji i intervjui” (Ljubljana, 1994. i 1995.); “Living Bosnia: political essays & Interviews” (Ljubljana, London, 1996); “O nauku znaka” (Sarajevo, 1996); “Dobra Bosna”, (Zagreb, 1997); “Četrdeset kaligrafskih listova” (Sarajevo, 1997); “Kriva politika” (Tuzla-Sarajevo-Zagreb, 1998) i tn.