Antoan PARVANOV

Професор, Д-р Антон Парванов е историчар. Тој работи како виш научен соработник во Институтот за Балканистика во Софија И автор е на бројни трудови. Неговата специјалност е модерната историја на Балканот.